Curs LIMBA ROMÂNĂ

LIMBA ROMÂNĂ pe înţelesul copiilor

Curs pentru copii 8-12 ani

,,Mult e dulce şi frumoasă

Limba ce-o vorbim,

Altă limbă-armonioasă

Ca ea nu găsim..."

(Limba românească - George Sion)

Să scrii şi să vorbeşti corect, să gândeşti şi să simţi în limba în care te-ai născut este un semn de IUBIRE...
 1. Titlul cursului: ,, GRAMATICA limbii române pe înţelesul celor mici"

2. Formator: Profesor, Anca Iorga

 • Profesor învăţământ primar
 • Psihopedagog, licenţiată în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Consilier pentru dezvoltare personală
 • Trainer/Formator, Speaker, Autor
 • Mentor-Educaţie pozitivă/Positive Psychology Master Coach
 • Fondator MY POSITIVE SCHOOL

3. Scopul cursului:

* Promovează în rândul copiilor ideea de a învăţa cu bucurie noţiunile elementare ale gramaticii şi de a prinde drag de LIMBA ROMÂNĂ - limba în care s-au născut şi în care au rostit pentru întâia oară cuvântul ,,mama".

*Le dă ocazia copiilor ce iubesc limba şi literatura română să aprofundeze, să exploreze limba română şi să descopere frumuseţea, muzicalitatea şi puterea de creaţie şi transformare a acesteia.

*Îi sprijină pe cei ce au nevoie de ajutor ghidat în înţelegerea noţiunilor, şansa de a se clarifica şi a-şi construi bazele pentru a nu rămâne cu lacune în utilizarea limbii romîne scrise sau orale, în etapele următoare şcolare (gimnaziu, liceu).

*Oferă şansa copiilor de a gândi liber şi a se exprima corect în limba română în diverse ipostaze şi roluri, punând accent atât pe scrierea corectă, cât şi pe expunerea orală logică şi coerentă, creativă, a ideilor proprii.

*Dăruieşte copiilor un AS în mânecă şi o plus-valoare în Valiza Pozitivă: abilitatea de a se exprima corect în limba română, în orice etapă a dezvoltării şi în orice circumstanţă sau situaţie, pe parcursul ,,călătoriei" numită Viaţă.

4. Mod de desfăşurare : ONLINE - sesiuni Zoom live/60 minute/ întâlnire săptămânală, MARŢEA, de la ora 17:00 la ora 18:00, într-o atmosferă caldă, pozitivă şi prietenoasă, în confort la copii acasă.

5. Investiţie financiară curs: 250 lei/lunar/per copil.

6. Modalitate de plată: contravaloarea cursului se achită prin transfer bancar, pe baza facturii fiscale eliberate, după efectuarea înscrierii.

7. Conţinutul cursului: Module lunare bazate pe metodele Educaţiei Pozitive/Psihologiei Pozitive :

I. EXPRIMAREA ORALĂ CORECTĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ -comunicarea verbală/nonverbală/paraverbală; -tehnici de vorbit în public pe înţelesul copiilor; -metode de integrare a emoţiilor; -tehnici de memorare rapidă.

II. EXPRIMAREA SCRISĂ CORECTĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. INTRODUCERE - ,,Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim!"

 • - Copiii descoperă: Cum s-a format limba română?
 • - Cât de veche este limba noastră şi cum a evoluat de-a lungul veacurilor?
 • - Care sunt cuvintele moştenite din limba dacilor şi a romanilor?
 • - Ce cuvinte am împrumutat din alte limbi?
 • - Copiii se vor juca cu aceste informaţii şi vor învăţa să cerceteze şi să se documenteze prin diverse mijloace şi metode pozitive, activ-participative.

2. ELEMENTE DE FONETICĂ

 • - Copiii îşi fixează noţiunile principale legate de alfabet, litere/sunete, grupuri de litere/sunete, diftong/triftong/hiat, scriere corectă şi sensul cuvintelor:
 • - Sunete, litere, alfabet
 • - Vocalele şi  consoanele
 • - Diftong, triftong, hiat
 • - Grupuri de litere ( ce/ci, ge/gi, che/chi, ghe/ghi)
 • - Scrierea cu majusculă
 • - Scrierea corectă cu : â/î, x/cs, mp/mb, nn, i/ii/iii
 • - Copiii se vor juca cu aceste informaţii, le vor fixa şi vor învăţa prin exerciţii logico-distractive, aplicaţii practice şi metode pozitive, activ-participative să le folosească atât în scis, cât şi în vorbire, corect

3. NOŢIUNI DE VOCABULAR

 • - Copiii îşi fixează noţiunile principale legate de sensul cuvintelor
 • - Află prin exerciţii-joc şi metode ale educaţiei pozitive ce sunt SINONIMELE, ANTONIMELE, OMONIMELE şi PARONIMELE
 • - Identifică prin lucrul pe text şi prin învăţarea prin descoperire NEOLOGISME, ARHAISME şi REGIONALISME
 • - Îşi dezvoltă creativitatea prin introducerea acestora în propoziţii sau scurte texte
 • - Aplică în jocuri interactive noţiunile despre vocabular învăţate

4. ELEMENTE DE ORTOGRAFIE, ORTOEPIE şi DE PUNCTUAŢIE

 • - Copiii îşi fixează noţiunile principale legate de ORTOGRAME, prin exerciţii-joc şi metode ale educaţiei pozitive
 • - Identifică prin lucrul pe text şi prin învăţarea prin descoperire semnele ortografice: cratima, bara, punctul, linia de pauză, apostroful, blancul (pauza albă)
 • - Identifică prin lucrul pe text şi prin învăţarea prin descoperire semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, virgula, linia de dialog, două puncte, punctul şi virgula, punctele de suspensie, parantezele, ghilimelele (semnele citării)
 • - Îşi dezvoltă creativitatea prin introducerea acestora în propoziţii sau scurte texte
 • - Aplică în jocuri interactive noţiunile despre semnele de ortografie şi punctuaţie învăţate
 • - Explică folosirea corectă a acestora, corectând variantele greşite

5. PĂRŢI DE VORBIRE

 • - Copiii îşi fixează noţiunile principale legate de PĂRŢILE DE VORBIRE, prin exerciţii-joc şi metode ale educaţiei pozitive
 • - Identifică prin lucrul pe text şi prin învăţarea prin descoperire părţile de vorbire: verbul, substantivul, pronumele personal, numeralul, adverbul
 • - Descoperă prin aplicaţii practice ghidate caracteristicile fiecărei părţi de vorbire studiate
 • - Îşi dezvoltă creativitatea prin introducerea acestora în propoziţii sau scurte texte
 • - Aplică în jocuri interactive noţiunile despre părţile de vorbire învăţate

6. PĂRŢI DE PROPOZIŢIE

 • - Copiii îşi fixează noţiunile principale legate de PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE, prin exerciţii-joc şi metode ale educaţiei pozitive
 • - Identifică prin lucrul pe text şi prin învăţarea prin descoperire părţile principale de propoziţie: subiectul şi predicatul
 • - Identifică prin lucrul pe text şi prin învăţarea prin descoperire părţile secundare de propoziţie: atributul şi complementul
 • - Descoperă prin aplicaţii practice ghidate caracteristicile fiecărei părţi de propoziţie studiate
 • - Îşi dezvoltă creativitatea prin introducerea acestora în propoziţii sau scurte texte
 • - Aplică în jocuri interactive noţiunile despre părţile de propoziţie învăţate

7. ELEMENTE DE COMPOZIŢIE

 • - Copiii află cum pot crea uşor şi corect texte după cerinţe date sau texte cu subiect la libera alegere
 • - Creează cu ajutor ghidat texte literare folosind expresii artistice (texte după imagini, texte cu început, cuprins sau sfârşit dat, texte după cuvinte de sprijin, texte după benzi desenate şi texte nonliterare (ştiinţifice, informative - prin metoda proiectelor)
 • - Compun poezii după rime date, transformându-se în ,,Micii scriitori"
 • - Citesc scurte texte date şi le reinterpretează - ,,Părerea mea este..."
 • - Citesc texte date, extrag ideile principale şi realizează povestirea şi rezumatul textului
 • - Învaţă să redacteze corect: biletul, invitaţia, afişul, reclama, e-mailul, CV-ul, planul de afaceri
 • - Realizează recenzii de cărţi, după tipare date şi le prezintă în faţa colegilor de curs
 • - Exersează vorbitul în public (public speaking/arta oratorică)

8. APLICAŢII, PROIECTE, PORTOFOLII

 • - Mari scriitori ai literaturii române
 • - Clubul de lectură al cititorilor pasionaţi
 • - Expresii, proverbe, zicători, ghicitori româneşti
 • - Şezătoare literară
 • - Concursuri literare - ,,Micii scriitori"
 • - Clubul Pozitiv de creaţie literară
 • - Revista Pozitivă- creaţiile cursanţilor

8. Modalităţi de înscriere curs:

 • prin completarea ONLINE a Formularului de înscriere ataşat
 • la telefon: +40744365862
 • prin e-mail la adresa: ancaiorga2005@yahoo.com

  ,,Saltă inima-n plăcere

  Când o ascultăm,

  Şi pe buze-aduce miere

  Când o cuvântăm..."

  ,,Românaşul o iubeşte

  Ca sufletul său,

  Vorbiţi, scrieţi româneşte,

  Pentru Dumnezeu!"

  (Limba românească - George Sion)

  Sădim astăzi împreună seminţele CUNOAŞTERII în copiii noştri şi mâine vom culege roade bogate!

  Vă aşteptăm cu bucurie, într-o pozitivă şi captivantă călătorie!

  Share on facebook
  Facebook
  Share on whatsapp
  Whatsapp
  Share on email
  Email

  Dă Like sau Share dacă îţi place!